Javni poziv za ostvarivanje prava na obezbjeđenje ogrjeva borcima-braniteljima

J A V N I   P O Z I V

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OBEZBJEĐENJE  OGRJEVA BORAČKOJ  POPULACIJI U KANTONU SARAJEVO

            Predmet Javnog poziva je ostvarivanje prava na obezbjeđenje  ogrjeva borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom Kantona Sarajevo za 2016. godinu.

            Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane čl. 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćeni tekst i 26/14) ( u daljem tekstu: Zakon) i to: porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja, branitelji, dobrovoljci i organizatori otpora, veterani, učesnici rata, ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, a u skladu sa Pravilnikom za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/09 – Prečišćeni tekst, 7/11, 30/13 i 14/15)  (u daljem tekstu: Pravilnik).

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od dana objavljivanja Javnog poziva zaključno sa 12.05.2016. godine.