Javni poziv za ostvarivanje prava na obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala borcima-braniteljima

Pravo na dodjelu jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala boračkoj  populaciji u Kantonu Sarajevo ostvaruju lica na način da će se gore navedena pomoć preuzimati  na određenoj lokaciji, putem izabranog najpovoljnijeg ponuđača, izabranog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, a na osnovu dostavljenih spiskova od strane Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo.

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od dana objavljivanja Javnog poziva zaključno sa  06.03.2019. godine.