Javni poziv za odobravanje novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2016.godinu.

JAVNI POZIV

 ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE NOVČANIH POZAJMICA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BORACA-BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Predmet Javnog poziva je odobravanje novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2016.godinu.

 

Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračkih populacija sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 45/12-Prečišćen tekst i 26/14) (u daljnjem tekstu: Zakon) i to: porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja; branitelji; dobrovoljci i organizatori otpora; veterani; učesnici rata; ratni vojni invalidi; mirnodopski vojni invalidi; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, a u skladu sa Uredbom o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine («Službene novine Kantona Sarajevo», broj14/40-Prečišćeni tekst) (u daljnjem tekstu: Uredba).

 

Prijem zahtjeva Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo će vršiti od 30.03.2016..godine do  20.04.2016.godine.