Javni poziv za odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2016.godinu

Javni poziv za odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo planiranih Budžetom za 2016.godinu. Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračkih populacija sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12-Prečišćen tekst i 26/14) (u daljnjem tekstu: Zakon) i to: porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja; branitelji; dobrovoljci i organizatori otpora; veterani; učesnici rata; ratni vojni invalidi; mirnodopski vojni invalidi; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, a u skladu sa Uredbom o načinu i uslovima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine («Službene  novine Kantona Sarajevo», broj 40/14 – Prečišćeni tekst) (u daljnjem tekstu : Uredba) i Pravilnika za utvrđivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/07, 36/08, 18/11 i 42/12), (u daljnjem tekstu: Pravilnik).