Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata pružanja pravne i druge pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Oružanih snaga RBiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude, za 2020. godinu

Rok za podnošenje aplikacija po ovom Javnom pozivu je od 30.06.2020. zaključno sa 10.07.2020. godine.
Mjesto i način podnošenja aplikacija: Aplikacije sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, ulica Reisa Dž. Cauševića br. 1, 71000 Sarajevo, putem pisarnice Kantona Sarajevo.