Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata pružanja pravne i druge pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Oružanih snaga RBiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude, za 2019. godinu

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju fondacije koje su registrovane za pružanje pravne i druge pomoći osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Oružanih snaga RBiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude kao i članovima njihovih porodica.

Rok za podnošenje aplikacija po ovom Javnom pozivu je od 21.03.2019. zaključno sa 05.04. 2019. godine.