Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata pružanja pravne i druge pomoći u korist osumnjičenih i optuženih bivših pripadnika Armije BiH, u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo u okviru predviđenih sredstava za finansiranje/sufinansiranje pravne pomoći u korist branilaca Bosne i Hercegovine u Budžetu Kantona Sarajevo za 2016. godinu, a na osnovu Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo kojim se daje podrška i obaveza Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo da u skladu sa zakonskim ovlaštenjima i drugim mogućnostima, u okviru predviđenih sredstava za finansiranje pravne pomoći u korist branilaca BiH u Budžetu Kantona Sarajevo, pruži sve vrste pomoći osumnjičenim i optuženim bivšim pripadnicima Armije BiH u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude, kao i članovima njihovih porodica, poziva fondacije koje su registrovane za navedenu vrstu djelatnosti da apliciraju sa projektima u cilju pružanja pravne, finansijske i druge pomoći u korist gore navedenih lica.