Javni poziv Vlade FBiH za podnošenje zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica

Federalna vlada  usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica, kojim je za ove namjene utvrđen iznos od 9.000.000 KM.

- Pravo na korištenje ovih sredstava mogu ostvariti demobilizirani branioci i bračni partneri umrlih demobiliziranih branilaca, ratni vojni invalidi 100 posto prva grupa (jednokratna naknada za uvećanje tuđe njege i pomoći), ratni vojni invalidi od 20 do 50 posto invalidnosti koji nemaju druga mjesečna primanja, roditelji oženjenih šehida i poginulih branilaca i djeca bez oba roditelja koji nemaju druga mjesečna primanja, maloljetni dobrovoljci pripadnici Oružanih snaga BiH (prekvalifikacija, dokvalifikacija, doškolovanje), te dobitnici najviših ratnih priznanja i odlikovanja druge i treće kategorije koji nemaju drugih mjesečnih primanja.

- Aplikanti imaju rok od 15 dana za prikupljanje potrebne dokumentacije koju će predavati u grupama za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze gdje će moći preuzeti i potrebne obrasce. Visina pojedinačnih isplata ovisit će od ukupnog broja aplikanata koji ispune kriterije navedene u javnom pozivu.

Javni pozivi i obrasci