Javni poziv - klimatskog liječenja (rehabilitacije) za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2017