Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta

Podnošenje zahtjeva za dodjelu pozajmica za finansiranje programa za zapošljavanje demobilisanih boraca, vojnih invalida i članova porodica šehida i poginulih boraca sa područja Kantona Sarajevo.

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu pozajmica za finansiranje programa za zapošljavanje demobilisanih boraca, vojnih invalida, članova nihovog porodičnog domaćinstva i članova porodica šehida i poginulih boraca imaju pravna i fizička lica sa područja Kantona Sarajevo, koja su registrovana za obavljanje privrednih djelatnosti, uz uslov da zaposle jedno ili više lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ili članove porodičnog domaćinstva ovih lica

·Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu pozajmica trajat će od 10.04.2017. godine do 26.05.2017. godine.