Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca u 2016. godini

Javni oglas za podnošenje zahtjeva za dodjelu pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice šehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca u 2016. godini

 

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu pozajmica za finansiranje programa za zapošljavanje demobilisanih boraca, vojnih invalida, članova nihovog porodičnog domaćinstva i članova porodica šehida i poginulih boraca imaju pravna i fizička lica sa područja Kantona Sarajevo, koja su registrovana za obavljanje privrednih djelatnosti, uz uslov da zaposle jedno ili više lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ili članove porodičnog domaćinstva ovih lica.

Rok za podnošenje zahtjeva za dodjelu pozajmica trajat će od 16.06.2016. godine do 15.07.2016. godine.