Federalni ministar za pitanja boraca Salko Bukvarević u Kantonu Sarajevo: "Dostignuti nivo boračkih prava nećemo smanjivati, moramo više raditi na zapošljavanju"

Posjeta federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata Salke Bukvarevića Kantonu Sarajevo, prva u okviru radnih sastanaka i konsultacija sa kantonima u  Federaciji BiH, imala je za povod upoznavanje sa radnim verzijama Zakona o pravima demobilisanih boraca i Zakona o boračkim organizacijama koje narednih mjeseci ovo ministarstvo treba uputiti prema Vladi i Parlamentu Federacije BiH.

Domaćini ministru Bukvareviću bili su danas predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo Ana Babić, kantonalni ministar za boračka pitanja Muharem Fišo i ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić.

Uz upoznavanje o radu ovog ministarstva u protekloj godini, ministar Bukvarević je istakao da je uz izradu zakonske regulative, najvažnije sačuvati tempo isplate naknada na koje pripadnici boračke populacije imaju prava. Kako je naglašeno, dostignuti nivo boračkih prava neće se smanjivati, a posebna pažnja u kreiranju dalje politike prema ovoj populaciji biće data projektima zapošljavanja i samozapošljavanja.

"U evidenciji nezaposlenih mnogo je pripadnika iz boračkih kategorija. Zajedno sa federalnim ministarstvima poljoprivrede, obrta i socijalne politike želimo da na osmišljenim projektima angažujemo ove osobe. Ideja je da i kroz boračke zadruge napravimo brži i lakši način dolaska do zaposlenja", istakao je ministar Bukvarević. Omogućavanje sticanja pripravničkog staža te  upošljavanje djece šehida i poginulih boraca trebalo bi da bude zajednička obaveza, naglasio je on te dodao da postoje propisane procedure o tome, ali da u praksi one nemaju svoju primjenu.

U radnom dijelu ove posjete predstavnicima kantonalnih i federalnih udruženja predstavljena je radna verzija gore spomenutih zakona. Diskusije su pokazale da će javna rasprava o predloženim pravnim rješenjima biti široka i zanimljiva, ali i da će svima biti omogućeno da se očituju o prijedlozima ili da ponude nove.

„Pružanje pravne pomoći kroz formiranje Fondacije na državnom nivu bila bi izuzetno važna potpora svim borcima protiv kojih su podignute optužnice pred sudovima u Bosni i Hercegovini a tiču se njihovog djelovanja u periodu agresije“, istakao je ovom prilikom ministar Muharem Fišo.

Trenutno postoji nekoliko takvih, manjih fondacija, ali stvaranje jedne jake, finansijski moćnije i profesionalno osposobljenije Fondacije bila bi konkretnija i bolja pravna pomoć za sve koji je trebaju, ali i za porodice koje u takvim okolnostima dolaze u situaciju materijalne nesigurnosti i gubitka izvora prihoda.

Posebne izraze dobrodošlice i podrške u realizaciji planiranih projekata gostima uputila je i predsjedavajuća Skupštine Ana Babić koja je ovom prilikom istakla da posebnu čast i zahvalnost upućuje borcima za očuvanje Bosne i Hercegovine te da će Skupština Kantona Sarajevo uvijek biti mjesto gdje se prepoznaju njihovi interesi i daje glas za čuvanje dostojanstva branilaca BiH.