Dodatno Obavještenje za Podnosioce zahtjeva za dodjelu pozajmica za zapošljavanje boraca-branitelja Bosne i Hercegovine sa područja Kantona Sarajevo po Javnom pozivu za 2014.g.

Dodatno Obavještenje za Podnosioce zahtjeva po Javnom pozivu za dodjelu pozajmica za zapošljavanje boraca-branitelja
Bosne i Hercegovine sa područja Kantona Sarajevo za 2014.g.