Ažurirani tabelarni pregled praćenja realizacije ugovora za javne nabavke iz 2022. godine