Vlada KS: Usvojen Program mjera za poticaj zapošljavanju boračke populacije za 2017/2018. godinu

Vlada Kantona Sarajevo je, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, donijela Program mjera za poticaj zapošljavanju boračke populacije u KS za 2017/2018. godinu.

Koncept podrške zapošljavanju ove populacije putem zadrugarstva koji je uspostavljen prošle godine pokazao se dobrim i uspješnim te je i ovogodišnji program zasnovan na istim ili sličnim principima.

Kroz udruživanje u zadruge, članovi imaju lakši pristup tržištu, jeftinije cijene na ulazne sirovine, osnovnu marketinšku podršku, pristup novim izvorima finansiranja te omogućava bolju koordinaciju s prerađivačkim sektorom. Cilj je okupiti zainteresirane pripadnike boračke populacije i približiti im način osnivanja zadruga i prednosti ovakvog načina privrednog organiziranja.

Prošlogodišnji Program je obuhvatio potpore male vrijednosti u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, gdje je 140.000 KM plasirano za nabavku plastenika, nabavku sadnica malina, za sisteme navodnjavanja te podršku samim zadrugama.

Za realizaciju novog Programa mjera planirano je ukupno 300.000 KM, a sve u svrhu samozapošljavanja boračke populacije na period od najmanje 12 mjeseci.

Posebni kriteriji za odobravanje sredstava za sufinansiranje poslovnih planova pojedinaca-zadrugara ili zadruga su vrsta djelatnosti, trenutni broj zaposlenih radnika, broj novouposlenih radnika po poslovnom planu, ocjena poslovne ideje, visina vlastitog učešća te visina traženih sredstava po jednoj osobi za zapošljavanje.

Kriteriji za ocjenu poslovnih planova su inovativnost ideje, kvalifikacije, vrsta proizvoda ili usluge, praćenje tržišta, procjena finansija, organizacija poslovanja i analiza rizika.

Najveći iznos koji može biti odobren pojedincu ili zadruzi je 10.000 KM po jednoj novouposlenoj osobi ili pojedincu-zadrugaru koji pokreće samostalnu djelatnost, odnosno 3.500 KM za osnivanje zadruge.

Pored navedene mjere, u Programu su obuhvaćene i mjere aktivnog traženja poslovnog partnera na tržištu za otkup gotovih proizvoda nastalih kao rezultat realizacije prethodne mjere.

Takođe jedna od mjera je stimulacija poslodavaca koji zapošljavaju pripadnike boračke kategorije tako što će Ministarstvo poslodavcima koji zaposle ovu kategoriju naših sugrađana na period od najmanje 12 mjeseci, jednokratno doznačiti sredstva u iznosu od 6.000 KM po novouposlenoj osobi, za dio isplate plate i uplate poreza i doprinosa.