Uspostavljanje bržeg i efikasnijeg sistema liječenja za boračku populaciju

Vlada Kantona Sarajevo prihvatila je danas inicijativu Ministarstva za boračka pitanja KS da se omogući novi pristup u ostvarivanju zdravstvene zaštite pripadnicima boračke populacije Kantona Sarajevo.


“Sa Ministarstvom zdravstva KS, Zavodom zdravstvenog osiguranja KS i JU Opća bolnica 'Prim.dr. Abdulah Nakaš' pokrenut ćemo aktivnosti radi uspostavljanja bržeg i efikasnijeg sistema liječenja pripadnika boračke populacije. Zajedno ćemo razmotriti najbolje mogućnosti, među kojima i formiranje veteranske ambulante ili veteranskog odjela pri Općoj bolnici. Namjera je i uspostavljanje centralizovane evidencije iz koje će se moći neposredno pratiti potrebe za zdravstvenim uslugama, stanje i liječenje ove specifične i posebno zaslužne kategorije pacijenata”, najavio je, između ostalog, resorni ministar Omer Osmanović.


Kazao je i da je inicijativa pokrenuta zbog sve većih potreba pripadnika boračke polulacije u domenu liječenja i medicinske rehabilitacije.


“Mnogi od naših boraca su već u poodmakloj životnoj dobi i imaju više različitih zdravstvenih problema, te nam se sve učestalije obraćaju za pomoć. Zahvalan sam ministru Harisu Vraniću jer je prepoznao važnost ove inicijative, kao i Ministarstvu zdravstva na učešću i budućim aktivnostima”, naglasio je ministar Osmanović.


Ministar Vranić je istakao da je riječ o značajnom koraku u zdravstvenom zbrinjavanju boračke populacije, te da je organizacija specijalističko-konsultativnih usluga za ciljanu kategoriju stanovništva uobičajena praksa u svijetu.