Promovisana knjiga "Zaboravljeni", svjedočanstvo o doprinosu medicinskih sestara i tehničara tokom odbrane od agresije na RBiH

U Domu mladih Skenderija sinoć je promovirana knjiga „Zaboravljeni“ koja sadrži životne priče medicinskih sestara i tehničara Kantona Sarajevo tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. godine.

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ismir Jusko u obraćanju prisutnima istakao je da u će ostati zabilježeno u istoriji ratova da su, pored boraca koji su bili na ratištima, veliku ulogu imali doktori i medicinske sestre i tehničari.

„Sramota je da se tek nakon više od 20 godina nakon rata prvi put govori o doprinosu medicinskih sestara i tehničara i njihovoj ulozi u Odbrambeno oslobodilačkom ratu u Sarajevu“, kazao je ministar Jusko.

Ministar je rekao da je izašao sa sjednice Vlade Kantona Sarajevo kako bi prisustvovao ovom događaju, te napomenuo da i ostali članovi Vlade podržavaju ovaj projekat.

Dodao je da je imao priliku gledati kako medicinske sestre i tehničari za vrijeme borbenih dejstava ulaze u linije koje su bile pod unakrsnom vatrom i izvlače ranjenike i ukazuju prvu pomoć, ali isto tako nesebično su to činili i u bolnicama gdje su primali brojne ranjenike i ukazivali im pomoć.

U obraćanju učenicima Medicinske škole, kojih je bilo preko 200 u sali, ministar Jusko je naglasio da ne postoji nikakva škola niti fakultet koji mogu spremiti za masakre koji su dva puta bili na Markalama, u ulici Vase Miskina, Tuzlanskoj kapiji i mnogim drugim koji su se dešavali širom Bosne i Hercegovine.

Ministar je pozvao sve prisutne da i u narednom periodu bar jedanput godišnje organiziraju ovakav skup a sve u cilju da se ne zaboravi doprinos medicinskih sestara i tehničara u ratu i da mladi saznaju kroz šta su prošle njihove starije kolege.

Ministar Jusko je na kraju svog obraćanja zaželio sve najbolje prisutnim veteranima medicinskim sestrama i tehničarima, uz iskrenu želju da nikada niko ne prođe kroz ono što su oni prošli tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

„Zaboravljeni“ je naziv projekta Udruženja za zaštitu historijskih vrijednosti "Haber" u sklopu kojeg je snimljen i film kojim je obuhvaćena tema učešća medicinskog osoblja u spašavanju ranjenih boraca, stradalih civila i djece.

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je jedan od glavnih pokrovitelja ovog projekta, a u Udruženju ističu da su zahvalni Ministarstvu i ministru Ismiru Juski jer su u poptpunosti podržani u radu na ovom projektu.

Udruženje „Haber“ dobitnik je Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva u 2017. godini, za doprinos u drugim oblastima rada i stvaralaštva, a osnovano je 2008. godine sa ciljem da se dokumentuju i prikažu dešavanja iz protekle agresije na našu državu.