Pripreme za obilježavanje 1. marta - Dana nezavisnosti BiH

Koordinacioni odbor boračkih organizacija Kantona Sarajevo održao je danas sjednicu kojoj su prisustvovali i ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo te predsjednik Komisije za boračka pitanja u Skupštini KS Mirza Čelik. Jedna od tačaka dnevnog reda 319. sjednice bile su pripreme za obilježavanje 1. marta - Dana nezavisnosti BiH.

Svi prisutni su iznijeli svoje prijedloge i sugestije u vezi organizacije manifestacije pod nazivom „U susret 1. martu - Danu nezavisnosti BiH“, kao i realizacije određenih zadataka kako bi se jedan od najvažnijih datuma za našu historiju obilježio dostojanstveno.

Ministar Fišo je istakao kako se s pravom može reći da ova manifestacija postaje tradicionalna, te da će se u narednim godinama obilježavati sve sadržajnije.