Potpisan Ugovor za izvođenje građevinskih radova i pružanja građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo ugovorilo je sa izabranim dobavljačem „Senigor“ d.o.o. Sarajevo izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2019. godinu. Ugovor su potpisali resorni ministar Ismir Jusko i predstavnik ove firme Alem Omerhodžić.

Riječ je o pomoći za 20 lica pripadnika boračke populacije koji su prethodno ispunili sve uslove po osnovu javnog poziva za dodjelu ove vrste pomoći u 2019. godini, kao i uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine.

Vrijednost zaključenog Ugovora je 244.482,05 KM.

Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarit će lica koja do sada nisu ostvarivala ovu vrstu prava, te je to bio i jedan od kriterija za ostvarivanje prava u ovoj godini, poručeno je nakon današnjeg potpisivanja.

Prema Ugovoru, izvođenje građevinskih radova na objektima u vlasništvu lica iz boračke populacije treba započeti najkasnije sedam dana od dana prijema naloga od strane ministarstva, dok je krajnji rok za izvršenje ugovorenih radova 31.12.2019. godine.