Potpisan Ugovor o odobravanju kredita pripadnicima boračke populacije: Osigurano još 200.000 KM za rješavanje stambenih pitanja boračkoj populaciji u KS

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović potpisao je danas Ugovor o odobravanju kredita pripadnicima boračke populacije, koji imaju za cilj rješavanje stambenih potreba ove populacije, uz pogodnosti kao što su subvencioniranje kamata ili dijela sredstava namijenjenih za plaćanje kamata na ove kredite.

Ugovor je potpisan sa predstavnicima UniCredit bank d.d., na osnovu prethodno potpisanog Okvirnog sporazuma.

Ukupna visina sredstava planiranih za ovaj vid pomoći pripadnicima boračke populacije u Kantonu Sarajevo je 200.000 KM, koja će biti obezbijeđena za 24 pripadnika ove populacije koji su ispunili sve uslove iz Javnog poziva objavljenog ovim povodom.

"Ovo je prvi put da će se sredstva za ovu namjenu realizovati na ovakav način. Također, naglašavam kako su ona prije svega namjenska jer će biti korištena za rješavanje stambenih pitanja pripadnika boračke populacije", istakao je ministar Osmanović.