Potpisan Okvirni sporazum o nabavci i isporuci prehrambenih artikala i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2021. godinu

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović potpisao je Okvirni sporazum o nabavci i isporuci prehrambenih artikala i sredstava za ličnu higijenu za pripadnike boračke populacije Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Sporazum je ministar potpisao sa Elvirom Resić, direktoricom firme ‘’Vinojug’’ d.o.o Sarajevo, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač za ovu vrstu usluga, nakon provedene tenderske procedure.

“Ukupna vrijednost ovog sporazuma je 233.681,76 KM. Dobavljač se obavezuje da će navedenu isporuku pomenutih prehrambenih artikala izvršiti u narednih mjesec dana”, naglasio je ministar Osmanović.