Obilježena godišnjica bitke na Dujmovskim brdima

U organizaciji Udruženja "Druga viteška brigada" obilježena je godišnjica bitke na Dujmovskim brdima. Prvih dana oktobra 1994. godine na treskavičko-bjelašničkom pravcu oslobođene su značajne kote i ostvaren veliki prodor u dubinu neprijatelja.

Oslobodivši dominantne objekte na Bjelašnici, poput najvišeg vrha 2067, i platou Treskavice, snage Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine dobile su zadatak da 29. oktobra 1994. godine zaposjednu neprijateljsku liniju jugoistočnim vijencem Bjelašnice sve do obronaka Treskavice na objektima Šiljak - Hojta - Borikovac.

Te godine Prvi korpus Armije RBiH uspio je vratiti dio izgubljenog teritorija van Sarajeva, bez ijednog poginulog borca. U subotu je cvijeće položeno šehidima ukopanim u mezarju u Dejčićima, na mezar heroju Zaimu Imamoviću, svim šehidima i poginulim borcima Druge viteške brigade, Armije RBiH i MUP-a RBiH na Treskavičkom ratištu, te poginulim pripadnicima policije iz Hadžića.

Cvijeće je položio i ministar za boračka pitanja KS Muharem Fišo.

Borci, te veliki broj građana i preko 200 učenika novogradskih osnovnih škola su se prisjetili jednog od najznačajnijih datuma u bližoj historiji. U jednom od novinskih članaka, koji je napisan početkom novembra 1994.godine, navedeno je kako je u akciji na Dujmovskim brdima podno Treskavice, zarobljen do tada najveći ratni plijen Armije RBiH.

Preuzeto je pet tenkova T-55, četiri oklopna transportera, sedam kamiona, autobus, dva topa B-1, sedam "strijela 2M",14 PAM-ova, oko 1.000 granata, 100.000 metaka raznih kalibara.