Obilježena 26. godišnjica formiranja Prvog korpusa Armije RBiH

Postrojavanjem veterana Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine na Trgu Prvog korpusa u subotu je nastavljeno obilježavanje 26. godišnjice formiranja Prvog korpusa Armije RBiH.


Kolona ratnih veterana, na čelu sa ministrom za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharemom Fišom, uputila se nakon toga ka Spomen-obilježju ubijenoj djeci Sarajeva, gdje je položeno cvijeće i odata počast ubijenoj djeci Sarajeva.


Veterani su se zaustavili i kod Vječne vatre, te se uputili ka Šehidskom mezarju Kovači.


Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Muharem Fišo kazao je da je 1. septembar jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji Bosne i Hercegovine.


"Tog dana sve jedinice Patriotske lige, Zelenih beretki, Teritorijalne odbrane objedinjene su u jednu vojnu organizaciju koja je uspjela da odbrani i ne dozvoli agresoru da uđe u grad Sarajevo", kazao je ministar Fišo.


Dodao je da je 6.585 najboljih sinova, patriota, pripadnika Armije RBiH položilo svoje živote u odbrani Sarajeva.


"Ovih dana odajemo počast svim branioca i sjećamo se slavne, herojske armije. Uvijek kažem da su oni više voljeli BiH nego sebe. Stoga je značajno da se prisjetimo te slavne epohe, slavne borbe i slavne Armije koja je zadivila cijeli svijet", istakao je ministar Fišo.


Prvi korpus Armije RBiH sa sjedištem u Sarajevu formiran je ratne 1992. godine u okviru početne reorganizacije i okrupnjavanja brojnih novonastalih patriotskih jedinica, jedinica teritorijalne odbrane i rezervnog sastava MUP-a RBiH, na prijedlog tadašnjeg načelnika Štaba vrhovne komande Oružanih snaga RBiH Sefera Halilovića, a po odluci Vrhovne komande (Predsjedništvo RBiH) i njenog predsjednika Alije Izetbegovića.


Prvi korpus je dao ogroman doprinos odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine u minulom ratu. Za prvog komandanta ove proslavljene operativno-taktičke formacije postavljen je Mustafa Hajrulahović Talijan.


Tri brigade Korpusa ponijele su počasne nazive ''slavna'', a četiri ''viteška''.


Od pripadnika Prvog korpusa Armije RBiH, 472 su nosioci najvišeg ratnog priznanja ''Zlatni ljiljan'', 29 pripadnika je odlikovano najvišim državnim priznanjima od Predsjedništva BiH i 19 pripadnika ratnim priznanjem ''Srebreni štit''.


Za doprinos odbrani grada Sarajeva i BiH, Prvom korpusu Armije Republike BiH dodijeljena je kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva 2010. godine.