Obilježavanje 25. jubilarne godišnjice formiranja: Prvi korpus je bio okosnica i nukleus kasnijeg razvoja Armije RBiH

Povodom obilježavanja 25. jubilarne godišnjice formiranja Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine danas je u Kantonu Sarajevo upriličena konferencija za medije na kojoj su najavljene sve aktivnosti planirane u okviru dvodnevnog obilježavanja jedne od najznačajnijih godišnjica u novijoj historiji naše zemlje.

Ovom prilikom, predstavnicima medija obratili su se ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo  Muharem Fišo te članovi organizacionog odbora ove manifestacije Vahid Karavelić, Ismet Dahić i Belma Adilović.

„U okviru ovogodišnjeg obilježavanja ove važne godišnjice koje je planirano za 30. august, bit će organizovan obilazak mezarja i grobalja te odavanje počasti šehidima i poginulim borcima uz prigodan vjerski program za sve tri konfesije. Dalje je planirano otvaranje izložbe ratnih fotografija Prvog korpusa. U 18:00 sati zakazano je i svečano otvaranje Trga Prvog korpusa Armije RBiH smještenog u blizini zgrade Kantona Sarajevo i Općine Centar, čije je uređenje sufinansirala. U večernjim satima u multimedijalnoj sali Fonda memorijala održat će se promocija monografije Prvog korpusa“, naveo je ministar Fišo.

Dodao je kako će drugog dana obilježavanja obići 20 porodica šehida i poginulih boraca.

Ministar Fišo je naglasio kako je Prvi korpus bio okosnica i nukleus kasnijeg razvoja Armije RBiH i MUP-a RBiH.

„Kada uzmemo u obzir činjenicu da je ovaj grad bio 1.425 dana u opsadi i okruženju, kao i da su svi neophodni resursi za život bili zaustavljeni i prekinuti, Prvi korpus je imao osnovni zadatak da ne dozvoli da agresor uđe i učini ono što su imali namjeru. Javno, jasno i glasno kažemo da su nad građanima Sarajeva 1.425 dana vršeni konstantni teroristički napadi, jer je više od 1.600 djece ubijeno, preko 11.000 Sarajlija stradalo, te blizu 7.000 pripadnika Armije RBiH braneći grad poginulo. Zbog svega toga, odajemo počast i podsjećamo buduće generacije na sve značajne događaje iz naše odbrambeno-oslobodilačke borbe i na tom se putu nikada umoriti nećemo, niti ćemo odustati od njih“, istakao je ministar Fišo.

Nekadašnji komandant i prvi zamjenik komandanta ovog korpusa Vahid Karavelić i Ismet Dahić govorili su o značaju njegovog formiranja i funkcionisanja, te podsjetili na teške trenutke kada je političko i vojno rukovodstvo RBiH donijelo ispravnu odluku o formiranju Republičkog štaba Teritorijalne odbrane iz kojeg će kasnije nastati Armija RBiH.

„Prvi korpus je bio okosnica formiranja, stvaranja i razvijanja Armije RBiH sa najtežim, najzahtjevnijim i najsloženijim zadatakom koji je podrazumijevao odbranu Sarajeva, glavnog grada RBiH u kojem su bili smješteni svi politički, diplomatski i drugi subjekti i koji nije smio pasti, iako mu je bila namijenjena sudbina da padne i da ga nema. Padom Sarajeva naše tadašnje političko i vojno rukovodstvo bi bilo dovedeno u političku, diplomatsku i vojnu mat poziciju, ali uz pomoć snaga Prvog korpusa i građana opkoljenog grada te jedinica koje su bile van tog obruča to nije dozvoljeno“, podsjetio je Karavelić te naglasio značaj izrade Monografije Prvog korpusa.

Ismet Dahić je, ovom prilikom, podsjetio na sva značajna imena uključena u organizovanje Prvog korpusa, od rahmetli generala Mustafe Hajrulahovića Talijana, preko generala Karavelića i Nedžada Ajnadžića, generala Jovana Divjaka do pokojonog Stjepana Šibera. Čestitao je i svim pripadnicima Prvog korpusa, pripadnicima policije BiH, ali i članovima porodica šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima ovu godišnjicu i pozvao ih da nikada ne zaborave ono što je pogodilo BiH i grad Sarajevo.

Belma Adilović je podsjetila na ulogu i značaj Prvog korpusa, te u tom smislu istakla da je u sklopu početne reorganizacije i ukrupnjavanja mnogobrojnih novonastalih patriotskih jedinica, jedinica Teritorijalne odbrane i rezervnog sastava MUP-a Republike Bosne i Hercegovine na prijedlog načelnika štaba Vrhovne komande OS R BiH Sefera Halilovića, a po odluci Vrhovne komande OS R BiH - Predsjedništvo R BiH, predsjednika Alije Izetbegovića, 01. septembra 1992.  godine formiran je Prvi korpus Armije R BiH sa sjedištem u Sarajevu koji je dao je ogroman doprinos odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine u cjelini. Za njegovog prvog komandanta postavljen je Mustafa Hajrulahović-Talijan.

„Tri brigade iz ovog korpusa ponijele su počasne nazive 'Slavna', a četiri počasni naziv 'Viteška'. Od pripadnika Prvog korpusa Armije R BiH 472 su nosioci najvišeg ratnog priznanja 'Zlatni ljiljan', a od toga broja 238 posthumno, 29 pripadnika je odlikovano najvišim državnim priznanjima od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine i 19 pripadnika ratnim priznanjem 'Srebreni štit'. Na časnom i slavnom putu borbe za slobodu 6.585 boraca Prvog korpusa ugradilo je svoje živote u temelje Bosne i Hercegovine. Za doprinos odbrani grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine Prvom korpusu je dodijeljena kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva 2010. godine“, kazala je Adilović.