Ministarstvo za boračka pitanja KS: Za realizaciju pet infrastrukturnih projekata u povratničkim općinama izdvojeno 70.800 KM

Vlada Kantona Sarajevo dala je danas saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja za odobravanje sredstava u ukupnom iznosu od 70.800 KM, u svrhu podrške projektima održivog povratka.


Sredstva će biti utrošena za realizaciju pet infrastrukturnih projekata od značaja za povratničku populaciju na području općina/opština Foča-Ustikolina, Rudo, Sokolac, Novo Goražde, Čajniče, Rogatica i Bijeljina.


„Ministarstvu za boračka pitanja KS, po Javnom oglasu za dodjelu sredstava za održivi povratak u mjesto predratnog prebivališta za 2021. godinu, u periodu od 28. juna do 30. jula ove godine, obratilo se šest povratničkih općina, institucija i udruženja čija je djelatnost održivi povratak, sa molbom za sufinansiranje infrastrukturnih projekata. Analizom aplikacija, konstatovano je da pet molbi zadovoljava potrebne uvjete za finansijsku podršku i pomoć u sufunansiranju realizacije projekata iz oblasti obnove i izgradnje putne i vodovodne infrastrukture i objekata, a sve u svrhu podrške održivom povratku pripadnika boračke populacije“, obrazložio je resorni ministar Omer Osmanović.