Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dalo nalog za isplatu naknada za mart

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je dalo nalog za isplatu egzistencijalne naknade za mjesec mart 2022. godine, te zavisno od termina transfera sredstava prema bankama i brzine rasknjižavanja u bankama korisnici će sredstva na računima imati već od petka 08.04.2022. godine.

U obračun za mart je uključeno 3.096 osoba, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje.  Za mjesec mart će biti isplaćeno ukupno 660.522,66 KM (redovna i retroaktivna isplata), pri čemu će korisnici kojima je pravo priznato za ranije mjesece, a koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim obračunima dobiti retroativno pripadajući iznos. Najveći iznos je 275 KM (za 55 mjeseci ušešća), a najmanji 60 KM (za 12 mjeseci učešća).


"Pozivamo korisnike koji utvrde grešku u isplati (netačan/nepripadajući iznos,  isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktive i drugo) da se jave u nadležnu općinsku službu za BIZ, kako bi eventualna greška bila otklonjena", navode iz Ministarstva.


Takođe, podsjećaju da je svako lice dužno blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak (zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično), kako ne bi došlo do neosnovane isplate. Obaveza prijavljivanja izmjene je utvrđena rješenjem kojim je pravo priznato. U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti.


Navode i da pravo na egzsistencijalnu naknadu ne može imati lice koje ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec decembar 2018. godine (174,03KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (porodična i lična invalidnina i drugo).


Ovom prilikom se obavještavaju i korisnici ostalih mjesečnih novčanih (pored prava na egzistencijalnu naknadu za nezaposlene branioce mlađe od 57 godina) utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine da je izmijenjen način isplate mjesečnih kantonalnih naknada koje su do sada plaćane putem općina i da se od mjeseca marta (naknade za februar) obračun vrši centralizirano i Ministarstvo za boračka pitanja direktno daje nalog za plaćanje prema bankama, tako da sredstva odmah idu na račune korisnika.


Radi se o pravima:


Pravo na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80 % (dječiji dodatak)


Pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941“ i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa


Personalna asistencija za ratne vojne invalide - paraplegiĉare i ratne vojne invalide 100% I grupe kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica.


Nalozi za isplate za pobrojana prava su urađeni za utorak, srijedu i četvrtak ove sedmice. Planirano je da se uplate svih naknada vrše u prvom dijelu mjeseca za prethodni mjesec.


"Podjećamo da se navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utiču pravo i na njegovu realizaciju", dodaju iz Ministarstva za boračka pitanja KS uz napomenu da je sistem putem koje se vrši obračun i isplata mjesečnih naknada  uspostavljen od strane Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i koncipiran tako da svaki korisnik može imati samo jedan aktivan račun, zbog čega se sve naknade koje se isplaćuju putem ovog sistema nekom korisniku moraju isplaćivati na isti račun korisnika (npr. lična i porodična invalidina i  kantonalno mjesečno primanje).


Svi korisnici koji promijene/zatvore račun trebaju o istom obavijestiti nadležnu općinsku službu, kako bi im sredstva mogla biti ispravno uplaćena.