Ministarstvo za boračka pitanja i Direkcija robnih rezervi: I tokom ove godine planirana pomoć boračkoj populaciji u vidu prehrambenih proizvoda

U okviru realizacije programa otkupa poljoprivrednih viškova i distribucije istih krajnjim korisnicima, Ministarstvo za boračka pitanja i Direkcija robnih rezervi Kantona Sarajevo danas su potvrdili da će otkupljeni krompir biti dostribuiran za više od 800 pripadnika boračke populacije.


U komunikaciji sa predstavnicima boračke populacije, naglašeno je da je ovo samo jedna od aktivnosti resornog ministarstva i Vlade Kantona Sarajevo kada je u pitanju pomoć boračkoj populaciji naročito u uslovima kada imamo značajan rast cijena osnovnih prehrambenih proizvoda, a što utiče na povećanje ukupnih troškova života.


Ministar za boračka pitanja Omer Osmanović i direktorica Direkcije Jelena Pekić su naglasili da je tokom 2021. godine distriburano 3.000 paketa prehrambenih proizvoda i higijene prema boračkoj populaciji, te da će date aktivnosti biti nastavljene i u 2022. godini.