KS: Počinje isplata novembarskih egzistencijalnih naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je dalo nalog za isplatu egzistencijalne naknade za  novembar 2021. godine,  nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina.   Zavisno od termina transfera sredstava prema bankama i njihove brzine rasknjižavanja, očekuje se da će korisnici sredstva na računima imati od danas, 10. decembra 2021. godine.

U obračun za oktobar je uključeno 3.150 osoba, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje.

Za mjesec novembar će biti isplaćeno 667.980,00 (redovna i retroaktivna isplata), pri čemu će korisnici kojima je pravo priznato za ranije mjesece, a koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim obračunima dobiti retroativno pripadajući iznos.

Najveći iznos je 275 KM (za 55 mjeseci učešća u odbrambeno-oslobodilačkom ratu), a najmanji 60 KM (za 12 mjeseci učešća).

Manji broj zahtjeva se nalazi u obradi i oni će biti obuhvaćeni narednim obračunima (redovni iznos i retroaktivna isplata shodno rješenju), navode iz Ministarstva.

Upućen je poziv korisnicima koji utvrde grešku u isplati-netačan/nepripadajući iznos, isplaćen iznos samo za tekući mjesec bez retroaktivnog i drugo da se jave u nadležnu općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu, kako bi eventualna greška bila otklonjena.

Također, podsjećaju da je svaka osoba dužna blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak ostvarivanja.  To se prije svega odnosi na zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično, kako ne bi došlo do neosnovane isplate.

Podsjećaju i da pravo na egzsistencijalnu naknadu ne može imati osoba koja ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine (174,03KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite-porodična i lična invalidnina i drugo.

U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti.