Izrada plana restruktuiranja komunalnih preduzeća u KS: Problematika javnog gradskog prijevoza mora se neodložno rješavati

Dio projekta izrade  operativnog i strateškog plana restruktuiranja komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo, koji se odnosi na KJKP “Gras”, bio je povod današnjeg sastanka članova Vlade Kantona Sarajevo, predstavnika tog preduzeća, Ambasade Velike Britanije u BiH i konsultantske kuće PricewaterhouseCoopers.

Projekt je započet prije šest mjeseci uz podršku Britanske ambasade s ciljem davanja jasnih smjernica za unapređenje strateške i operativne pozicije kantonalnih javnih komunalnih preduzeća, sa fokusom na “Gras” i “Vodovod i kanalizaciju”.

Naručilac projekta je Vlada KS, a implementira ga firma PricewaterhouseCoopers u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvima i GRAS-om, u ovom dijelu projekta.

Mjere koje trebaju realizirati menadžment GRAS-a i Vlada, te se u konačnici o njima izjasniti i Skupština KS, kao osnivač preduzeća, su brojne i imaju za cilj postizanje održivog poslovanja preduzeća kao i bolje usluge korisnicima javnog prijevoza.

Premijer KS Adem Zolj istakao je da se poslovanje "Grasa" i usluga javnog gradskog prijevoza moraju neodložno poboljšati, ali da je za to neophodna i politička volja i hrabrost. Također je istakao da će predložene mjere zahtijevati jasan plan djelovanja u narednom periodu.

Izrazio je opredjeljenje da se nastavi sa realizacijom projekta i naveo da je Vlada KS budžetom za narednu godinu planirala oko 70 miliona KM za nabavku novih voznih jedinica javnog prijevoza i rekonstrukciju tramvajske pruge.

Izrada kompletnog plana restruktuiranja preduzeća “Gras” bit će završena za četiri mjeseca, nakon čega bi se trebalo pristupiti i realizaciji definisanih mjera.